Utbildning till klassisk djurhomeopat

Riksförbundet för klassisk djurhomeopati - RKDH - startar en distansutbildning till diplomerad djurhomeopat mars 2009 i Töreboda, Skaraborgs län och den kommer att vara i 3 år. Det finns ett stort behov av välutbildade djurhomeopater i Sverige, inte minst för att minska användandet av antibiotika. Föreläsningarna kommer att genomföras under 19 helger (fredag – söndag) fördelat på tre år. Det blir en föreläsning ca varannan månad, så möjligheten finns att arbeta under utbildningstiden. Tre sommarveckor finns också med i utbildningen. Mycket av praktiken kommer du att göra mellan helgföreläsningarna och det finns möjlighet att praktisera vissa delar av utbildningen på olika platser i landet beroende på var du bor. Detta gäller t ex skötsel och hantering av olika djurslag dvs. praktisk djurlära. Du har också möjligheten att själv komma med förslag på praktikplatser. Dessa måste dock först godkännas av RKDH’s utbildningssektion.Minsta intag är 15 elever och max 25.

Finansiering

Utbildningen är i privat regi och du kan inte söka CSN-stöd eller liknande. Vi erbjuder dig att betala per månad och kostnaden blir då 2 500: -. Totalt kostar utbildningen 90 000: -.  

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår veterinärmedicin, djurhomeopati, bokföring och marknadsföring, homeopatisk filosofi, näringslära, praktisk djurlära, etologi och praktiska fall som visar hur man behandlar djur med homeopati. Vi hjälper dig också att starta ditt eget företag eftersom det är nödvändigt att ha eget som diplomerad djurhomeopat.

Lärare

Våra lärare är kompetenta inom sina respektive områden och kommer att ge dig många intressanta föreläsningar. Vi har veterinärer som föreläser om veterinärmedicin och diplomerade djurhomeopater föreläser i homeopatisk filosofi och behandlingar. Etologer delger sina kunskaper om djurens sätt att vara och bete sig. Eftersom allt fler sjukdomar hos djuren beror på brister av bl a vitaminer, mineraler och spårämnen är näringslära en nödvändig kunskap att ha. Räkna med att utbildningen kommer att ta mycket tid i anspråk eftersom det är mycket att läsa in och förstå.

Efter utbildningens slut och då du fått ditt diplom kommer du att kunna ge tips och råd till djurägare som har problem med sina djur, antingen med förebyggande djurhälsovård vad gäller miljö och hantering av djuren eller med behandling av akuta och kroniska sjukdomar eller mentala problem med hjälp av de alternativa homeopatiska preparaten.

 

 Intagningskrav

Du ska ha:

·        goda kunskaper i svenska och engelska

·        vilja och styrka att driva ett eget företag

·        praktiska erfarenheter av djur

 

Senaste ansökningsdagen är den 15 dec 2008 och besked om intagning lämnas senast     vecka 2 år 2009. Om du blir antagen ber vi dig betala in en anmälningsavgift på 3 000: - till pg: 108 54 14-9 och RKDH senast 31 januari 2009. Denna avgift återbetalas endast om utbildning inte blir av. Resterande utbildningsavgift är 87 000: -.  Du kan betala hela beloppet direkt eller dela upp betalningen efter överenskommelse med utbildningssektionen.

Ansökan för utskrift hittar du här!

 

 Utbildningssektionen

I utbildningssektionen ingår:

rektor Helen Anebo, 070-224 40 28, anebo@telia.com

ekonomiansvarig Eva-Lotta Möller, 070-376 98 26, evalottamoller@spray.se

utbildningsansvarig Ulla Adamsson, 0703-99 37 49, ullabos@tele2.se

 

Efter antagningen skickar vi ut en detaljerad studieplan och tid och plats för första föreläsningen.

 

Välkommen önskar Riksförbundet för klassisk djurhomeopati!!!